is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogste bespiegelingen. Uit den aard ook zijn de woorden beknopt en ontbloeien er aan den stam van iederen volzin talrijke bloemen van gedachten en gezuiverde gevoelens. Volzinnen, simpel en sonoor met eenvoudige natuurklanken, suggereeren veelvuldige gedachtenreeksen en doen opspringen de fonteinen van in de diepe menschenziel klaterende sentimenten. En wanneer het dan in het landschap uwer ziel schalt van top tot top, echoënd tot in de diepste spelonken; wanneer in de valleien zoele luchten waaien en de dikke, zoele meidruppels onder lachende zonneschijnen verkwikking aanbrengen na uwe heete, droge levensmarschen zoodat het klapt en ratelt in de breede, groene bladeren en gij er doorheen, door de gouden druppels heen, regenbogen ziet van hoop, niet één, maar twee boven elkander ziet rijzen en gulden klanken van vollen merelgezang zingen door de opengaande al-natuur, de vogels minnekoozend in de takken uw opkijkend gezicht en oogen met den koelen regen van de bladeren besproeien, dan doorleeft gij nog eens oogenblikken van weelde en geluk door de tooverroede van dien magiër Emile Michelet. Want niet alléén is het de muziek, zijn hei de scheppingen van Beethoven of Wagner, die voor u oproepen de uitgestrekte visioenen, maar evengoed wordt gij opgenomen en gedragen door de gelukzalige velden op de vleugelen der heerlijke woorden en de suggestieve kracht der lumineuse volzinnen. Deze zijn bij Michelet altijd sonoor, vol schoon geluid, met volle intelligentie neergeschreven als een theorema van meet-