is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunde, maar in hun harmonisch in elkander grijpen hebben zij den „splendor veri", het door de ouden voor iedere schoonheid gevorderde vereischte.

Het ziele- en gedachtenleven wordt hier in zijne fijnste essenties blootgelegd, zoodat wij het begrijpen en niettegenstaande het bijna zuiver spiritueele en ideëele der voorstelling toch weldadig in ons gevoel worden aangedaan. Het is vooral de liefde van den man en de vrouw, die hier in haar bovennatuurlijk, hoogstgaand stadium schittert, zoodat den mensch een rechtmatige trots overvalt van mensch te zijn, zich een wezen te gevoelen in staat, eene onafzienbare ladder van volmaaktheid te beklimmen, terwijl men waant nu reeds in het licht, van dezen auteur ontstoken, op een hoogte te staan, vanwaar men uitgestrekte landen en valleien van geluk en gelukzaligheid met den groot-openen blik omvangt.

I )an in die streelende schommeling op- en neergaande, maar vooral opgaande in het forsche ruischen der woordklanken, ontdekt men de lange sleepen van majesteit, door de bergkoningen om zich heen geworpen, en in de zonnige dalen de verscholen paradijzen.

Doch niet iedereen zal het gegeven zijn, van de heerlijkheid dezer visioenen te genieten. Zelfs komt het eerste stuk van den bundel mij middelmatig voor. Ook is er veel gewrongens en pijnlijk bij elkaar gezet in dit boek. Alleen zij, die veel gedacht en gevoeld hebben, zullen smaak vinden in deze buitengewone schotels van