is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOG EEN WOORD OVER RODIN.

anneer men bij de Almabrug het zaaltje binnentreedt, waar Rodin zijn werk heeft tentoongesteld, ontvangt men den indruk eener volledige harmonie. Alles is onzwaar en het rondwarende ooe

O

ontwaart niets op zijn weg, dat hem

plotseling door een grove alledaagschheid of scherpafstekende kleur en vorm op dwaalwegen zou brengen. De het scherpe daglicht temperende doeken, de stoeltjes, hier en daar aangebracht, de zuiltjes, waarop de figuren zijn geplaatst en die volgens de bedoelingen van den artiest den indruk moeten leiden, dien hij wil, dat het daarop gezette beeld moet maken, de lichtgele doeken, langs de wand vensters gespannen, het is alles zoo wit en blank en houdt het zielsvlak van den toeschouwer zuiver en maagdelijk, om er de fantasieën in gips, brons en marmer te doen bewegen. Gij wandelt door deze beelden met steeds wassende verbazing, maar ook steeds grootere bevrediging. Want het leven, dat de artiest u geeft, is gecandanceerd in een vasten en rijken