is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rythmus van beweging en is zoo schoon van bouw en groei, zoo welig rankend, zoo sierlijk in slingering, dat ge meent u te bewegen in een serre van schoon en

innig gekweekten levensbloei.

Met*Rodin begint in de geschiedenis der beeldhouwkunst een nieuw tijdvak. Niemand tot heden heeft in zijn werkkring zoo een invloed gehad, zoo diep den stempel van zijn manier van zien op het werk zijner navolgers gedrukt als hij. Wel zullen er voorloopers geweest zijn, mannen, die hem hebben aangeduid, in welke richting hij moest gaan in den doolhof der natuur, want zelden zijn de ontdekkers van nieuwe wegen ook zij, die het beste er over kunnen loopen, maar de schepper van den Balzac is toch de man geweest, welke door de daad aan de wereld heeft fretoond, hoe de vormen en de bewegingen van het menschenlijf het branden en broeien der hartstochten

kunnen openbaren.

Eene schilderij kan slechts van ééne zijde worden bekeken en zij geeft slechts ééne zijde der dingen, sugo-ereerend de andere, de bedekte. Zij laat raden en hoe beter de schilder de raadselen oplost, des te orooter is hij. Bij het beeld is dit anders. Gij kunt het van honderd zijden zien en telkens verandert uw indruk, telkens komen nieuwe vormen uit zijn oppervlakte en de rondgang om een beeld moet een zuivere symphonie van vormen zijn, wisselend in werking door het verwijden en opdoemen van nieuwe gedaanten, nieuwe afstanden scheppend van een uitsteeksel tot een