is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander en nieuwe vlakten in de ruimten der andere oproepend. Zie b.v. die wang zich verdikken, naarmate ge ze van hooger of lager ziet; zie, hoe de vlakke resignatie tot wellust opbloeit, naarmate ge u meer naar links draait, maar achterop, hoe de zwenking van dat been zwieriger wordt, hoe de voet zich beter heft en hoe de arm vaster en inniger drukt. Deze koude kunst, waarin menig aanschouwer niets meent te zien; die harde steen, dat doodsche gips, dat doffe brons bevat een rijkdom van zielebeelden, waarbij andere kunsten armoedig afsteken. De enkele sensatie wordt misschien door de schilderkunst of muziek levendiger gefixeerd, en intenser misschien is de gloed van het vlammende punt, dat de schilder u openbaart, maar een grooter rijkdom, een veelvuldiger schakeering van sensaties komt uit het beeld. Deze kunst is eerder eene van abstractie, eene kunst van het au dela en hier is het punt van aanknooping van het goed recht van Rodin. toen hij zijn Balzac maakte. Men vond dit stuk niet alleen belachelijk, maar het werd veroordeeld op zoogenaamde wijsgeerige gronden. Men zeide, dat de tastbare vormen moesten weergeven de tastbare vormen, dat men hier niet mocht afwijken van de natuur, die zoo duidelijk sprak. Hadden de vroegere beeldhouwers niet reeds met de oogen van eene statue gedaan, wat Rodin eenvoudig uitstrekte op andere lichaamsgedeelten? Zijn werk werd een kunst van impressie, geen mathematische copie meer van wat uiterlijk in materie bestaat, maar eene versteende zielewerking