is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tentoonspreidend, is een werk van meer duidelijke schoonheid, 't Is geen impressie-kunst. De vormen zijn alle saillant en precies en het is niet, wat men impressionisme zou kunnen noemen. Zoo ook zijne erotische stukken. Deze vertoonen de talrijke en gevarieerde plooien der erotische passie, maar waar het zoogenoemde impressionisme vele zou uitwisschen, zijn er hier geen weggelaten en vertoont deze kunst toch een grooten rijkdom en vooruitgang op de vroegere. Hoog, rein zingenot is hier met alle correspondeerende bizonderheden voor het verraste oog- zichtbaar. De omhelzing

O O

van een man en een vrouw is hier tot een streelend harmonisch geheel uitgedrukt; de stelling der armen, de een weinig opgeheven voet, de ligging van de vingeren der rechterhand en die van de linker, de richting van de halzen en die van de hoofden, de wenteling van de lijven, door hen gaat een zachtgloeiende, somtijds sublieme levensstroom

Er is geen vinger eener hand, of hij geeft leven weer. De duim is meestal vol van slapende kracht; door den middenvinger stroomen de passie-atomen met de meest intense volheid, terwijl de opgeheven kleine vinger de tempering van den gloed, als het ware de veiligheidsklep aangeeft van de brandende drift.

Zoo heeft deze man nieuwe lijnen gevonden en is zijn werk de rijke uitdrukking van het gevoelsleven van onzen tijd, die er een is, waar de mensch naar verscheidenheid en diepte zoekt en uitdrukt en de oppervlakkige netheid der achttiende eeuw, zij mag dan