is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezeten", en zij duidt op een leegen stoel, die naast mij staat.

Wij maken kennis met den schilder Baurn die hier al sinds jaren zijne zomers doorbrengt, Paul Baum uit Dresden, een fijngesneden gezicht met korten, zwarten baard. Een melancholieke glimp tusschen neus en wangen. Zijn oogen duiden den zoeker aan en in zijne stem liggen de modulaties van een rijk zieleleven.

Zie op die teekening in zijn atelier dien squeletboom. Terwijl reeds in het gras er omheen de lente broeit en schuchter bloeit en eene gepoeierde jubeling in het omringende landschap ligt, staat die eene boom nog als harde karkas, als een stokstijve oude, die met zijn vermagerde armen in desolate dorheid het nieuwe leven somber bedreigt.

De schilder is een van de eersten geweest, welke het Fransche impressionisme in Duitschland hebben ingevoerd. Hij vertelde van den strijd, dien hij heeft te voeren gehad en dien hij nog voert in Duitschland, van zijn zoeken en streven, van zijn zwerftochten door Duitschland en Frankrijk, van zijn vriend Rops, dien hij goed heeft gekend. Eenige getrouwen zijn hem in St. Anna gevolgd. Zij hebben ieder een klein boerenhuisje gehuurd. En wat zij niet zelf koken, vinden zij bij de weduwe Bodery, waar zij middagmalen en de conversatie soms vreemd aan de oude hospita in de ooren klinkt. Alleen het scherpe fluiten van den Belgischen zandtram, die de huizen van de dorpen in het land van Cadzand losrammelt, doet hen soms uit hun