is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slachten zijn naar Holland verhuisd. De oude huizen der patriciërs zijn in tweeën gesplitst en dienen nu tot kleinen winkel of school en er is geen uitzicht, dat het menschenleven er nog eenmaal zal bloeien. In den omtrek zijn de schoone lanen van wilgen en olmen de een na de andere gevallen en alle struiken uitgeroeid en de korenvelden zijn verdwenen, om plaats te maken voor de cultuur der bieten. De vreemdelingen, die zich hier dikwijls gaarne zouden vestigen, om stil en afgezonderd te leven, blijven niet langer dan een of twee dagen en gaan weg, klagend dat er zoo weinig boomen en schaduw zijn. Alleen eenige onbekende Duitsche schilders, denkend hier voornamelijk plein-air te vinden, zwerven hier nog in den zomer rond.

Zij zitten langs het kanaal en teekenen de kleuren

op, die de voorbijgaande wind doet verschijnen op het

o-ladde water. Maar hun werk is meestal vlak en zonder ö #

stemming-, zooals de natuur in de rondte, en mist de

o '

diepte en den juichenden gloed van het werk der Hollandsche landschapschilders. Ook beweren zij, dat zij door de straatjeugd en andere baliekluivers, die, zooals het ongedierte in de oude huizen, in oude steden zeer lastig zijn, niet kunnen werken en in het opsmeren hunner kleuren vaak worden gestoord. Nu en dan ook komen Engelsche meisjes en vrouwen uit Brugge, niet wetend waar beter heen te gaan, hunne boterhammen opeten op de Sluische wallen, aan wier voet de koeien rustig grazen bij het opkomende vocht of rustig herkauwend liggen in den drogenden Oostenwind.