is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreidt de rust en den vrede als een zegen over de daken. Zelfs geen honden beginnen te blaffen, wanneer de man voorbijgaat, en de loerende uilen schijnen hem te kennen als een stillen vriend. Vooral denkt men door den klepperman tegen nachtelijken brand beschermd te zijn en vertrouwt men op zijn spiedend oog, dat iedere smeulende vlam zal ontdekken. Men heeft in Spanje wel den sereno, die zijn lantaarn en den grooten sleutelbos door het donker laat slingeren, maar zijn geluid is niet zoo stemmig als dat van den klepperman in Sluis. En al hoorde ik onlangs de vrouw van een Amerikaanschen schilder geweldig te keer gaan tegen dit nachtelijk afkondigen der uren, omdat het, zooals zij zeide, haar kinderen wakker maakte, men is er in Sluis aan gewend en men beweert er beter op te slapen. Ook verkondigt hij duidelijker den tijd dan zijn collega Jantje van Sluis in den toren van het Raadhuis door zijn slagen. Jantje van Sluis, de kleurig gekleurde tamboer, daar aangebracht en goed zichtbaar ter eere van den legendarischen trommelslager, welke gedurende de belegering door de Spanjaarden op de gedachte kwam, een groot lawaai te maken binnen de muren door zijn trom, zoodat de Spanjaarden de belegering staakten en Sluis vrij en frank in zijn wallen achterlieten. Dat raadhuis is een schoon stuk van architektuur, getuigende van de kracht van Nederlands grootheid, zwaar en machtig en toch niet log van constructie, met sierlijk geboog langs de daklijst en vlugge verheffing van den hoog opschietenden toren.