is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZORRILLA'S „DON JUAN TENORIO".

anneer een buitenlander in een vreemde taal over onze litteratuur schrijft, moeten wij ons verheugen. We kunnen nu wel zeggen: „die vreemdelingen weten het toch niet" en ons oprichten in fier isolement, we zullen ongemerkt

de nadeelige gevolgen van dezen trots ondervinden. Een volk dat alléén tot zichzelf spreekt, zal zijn eigen groei verhinderen en zijn ziel doen ineenkrimpen. We mogen wel oppassen; onze grenzen zijn eng en niet lang behoeft een vogel te vliegen, om de torens van Dokkum en Maastricht onder zich te zien verdwijnen. Wij zijn de natie, van wier litteratuur het minst notitie wordt genomen; zoo mag zich b.v. de Deensche in eene veel grootere bekendheid verheugen. Op zichzelve is door die onbekendheid onze litteratuur nog niet veroordeeld, maar er ontstaat daardoor een vermoeden in haar nadeel.

Wanneer nu een talentvol auteur alsJohannesFastenrath de aandacht van Duitschland op ons vestigt, kunnen