is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En even naïef mag het heeten, een petitie aan de koningin van Engeland te richten, opdat zij de Transvaal zou sparen. De machtige stroomingen der volken laten zich niet tegenhouden en in de geschiedenis hebben de handigste diplomaten deze geëerbiedigd en zij waren des te gelukkiger, naarmate zij die stroomingen volgden. Slechts volkeren op het toppunt hunner evolutie gekomen, kunnen grootmoedig zijn, zooals het Fransche onder Napoleon III. Daarvan kunnen Polen en Italië spreken. Niettemin is er in de laatste jaren meer notitie van onze taal en letteren genomen dan sedert twee eeuwen het geval was. Het is vooral Couperus, wiens werken de grenzen hebben overschreden. Het cosmopolitisch karakter van zijn personen of liever hun cosmopolitisch vernis, hebben die belangstelling in het buitenland gewekt en inderdaad zijn de rijkdom zijner sentimenten, de voornaamheid zijner denkwijze deze belangstelling waard. Hij heeft een slag menschen gegeven, die tot nog toe in onze litteratuur niet door een werkelijk artiest waren behandeld. Hij kent zijn milieu en doet zijn personen er uit groeien als uit hun natuurlijken bodem. Zijn taal is de fluweelen grond waarop ze rusten in poses van weelde, en de fijn zilveren nevel van weemoed, waarin ze ademen. Het is alles fonkelnagelnieuw en niet alleen de stof maar ook de coupe der volzinnen, is van eene elegancie, zooals ze tot nog toe niet werd geleverd. Hij heeft onze taal ontdaan van het logge, dat haar bezwaart, haar licht gemaakt en haar de vleugelen