is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, waarmede ze de grenzen is overgevlogen.

Een die zeker veel heeft bijgedragen tot de verspreiding van onze litteratuur in België en Frankrijk is de heer Van Keymeulen. Zijn boek: Esquisses flamandes et hollandaises, dat ik verzocht ben aan te kondigen, bevat onder andere een artikel over Couperus en over Multatuli en over de nieuwere Vlaamsche dichters. Het zijn opstellen, vroeger in de Revue des deux Mondes en de Revue Encyclopédique verschenen. Vooral de opstellen over Multatuli en zijn brieven zijn eene complete biografische studie. Al zijn de beschouwingen niet diep en niet altijd even belangrijk, het verhaal is piquant en tal van levensbizonderheden doen Multatuli's gecompliceerde persoonlijkheid helderder voor den dag komen. Deze is zeker een van de meest curieuse in de Europeesche litteratuur. Niemand heeft de verwantschap van gedachte en daad inniger gedacht, maar is dikwijls meer bedrogen uitgekomen. Man van gedachte, waar hij meende man van de daad te zijn, waren zijn daden sprongen en halsbrekende toeren, op wier steile punten hij zich niet altijd staande vermocht te houden. Zijn leven is een verwoede innerlijke strijd geweest tegen dit dualisme en hij is gestorven, zonder de overwinning op de daad te kunnen behalen. Doch zijn gedachte is een triomf geweest en zijn woord heeft in vele zielen gesneden. Hij was de speerwerper van het sarcasme; waar hij trof, was het raak en gromden de holle ingewanden der houterige regeeringsstelsels en verkalkte administraties. Hij is de eerste geweest, die heeft durven