is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de slechte voeding en woningen, door het fabriekswerk en door het kantwerk.

Dit is juist. Vooral in Brugge onder de talrijke arme bevolking kan men deze woorden bevestigd vinden. De lichamen zijn verminderd, maar veler zielen hebben kracht behouden en diep onder zachten schijn vindt men veel vinnigheid.

Toch had de heer Van Keymeulen er bij kunnen voegen, dat het Rubenstype niet geheel is uitgestorven: men vindt het nog hier en daar op afgelegen dorpen, zelfs in de groote steden, schitterend vertegenwoordigd.

Toch wenschte ik den auteur te vragen, of Rubens niet de eenige is, die een dusdanig menschenslag heeft geschilderd, terwijl toch Memling, Pourbus en veel anderen gestalten hebben gegeven, ook twee a drie eeuwen geleden, zooals ze slechts nu nog in verzwakten toestand zouden bestaan volgens zijn meening.

Zou het ras wel zooveel veranderd zijn?

* *

*

Van de nieuwere Hollandsche litteratuur wordt door dezen Belg geen notitie genomen. Als wij Couperus, Hélène Lapidoth-Swarth en den terloops genoemden Frans Netscher uitzonderen, zwijgt hij over de andere nieuwere dichters en prozaschrijvers; toch heeft hun Couperus veel te danken. Over de andere Hollandsche auteurs luidt zijn oordeel aldus: Certains de ne jamais trouver le bout de la patience de leurs lecteurs, les autres ne leur