is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de steunpilaren van Rome. Zij weigerden binnen te gaan in de moderne wereld. Nadat Frankrijk de Hervorming heeft laten voorbijgaan, werd aan dat land een tweede gelegenheid geboden, om zich vrij te maken, namelijk de Revolutie, maar ook van deze profiteerde het land niet en liet ze voorbijgaan.

In de twee fundamenteele drama's van den modernen tijd: de Hervorming en de Revolutie, triompheert ten slotte de Leugen: het edict van Nantes en de Herstelling van het Catholicisme door Napoleon.

Wij de zonen van Voltaire? Och kom. Wij zijn de zonen der Kerk en ons lachend scepticisme is niets anders dan de schors onzer moreele en geestelijke slavernij. Wij moeten oprecht zijn en de waarheid over onzen toestand verkondigen en tot eiken prijs uit de illusie geraken. Het vaderland heeft noodig de waarheid te kennen en het is in zijn belang en strekt tot zijne waardigheid, te weten, hoe het de fouten zal herstellen of de wijze kennen om er niet meer in te vervallen.

Ja, niettegenstaande den schijn van het tegendeel, den glans der uiterlijkheden, niettegenstaande onze buitengewone deugden, is de tegenwoordige Fransche inferioriteit een feit en alléén onze onbegrijpelijke kinderachtigheid verzet er zich tegen. Is het ziekte of verval van krachten, die oorzaak? is het verlamming, is het eene voorbijgaande crisis, of gaan wij het verval tegemoet? Ik weet het niet, zegt de heer Balzagette, en ik heb het hier niet na te gaan. Wij kunnen niet