is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden genezen, zoolang wij onze ziekte niet kennen en doorgaan in dezen staat van onbewustheid, waarin wij leven, zoolang wij de zwakte van ons karakter en onze hersens niet kennen.

Wij zijn een volk, dat slecht en moeilijk denkt en onze tegenwoordige toestand kan geresumeerd worden in deze woorden: ziekte, onverschilligheid van den zieke. Wij zijn een zieke natie, die voorgeeft gezond te zijn.

Onlangs is er een boek van vierhonderd bladzijden verschenen, waarin over de superioriteit der Angelsaksers wordt gesproken, en breedvoerig wordt deze toegeschreven aan allerlei oorzaken. Maar het boek bevat geen enkele syllabe over den godsdienst. „Vreemd!" meent de heer Balzagette.

Een bekend publicist meent onze kwalen door enkele wijzigingen in de wet te kunnen genezen. Eenige zittingen van de Kamer, en wij zijn er weer bovenop.

Neen, de kwaal zit dieper, wij moeten ze in den grond, in de wortels aantasten. Zoo redeneert hij.

En nu komt de geschiedkundige kern, uit welke de auteur den boom van zijn boek laat opgroeien. De schitterende Italiaansche periode van de veertiende eeuw b.v. was niets anders dan bedekte verdorvenheid. Florence's en Venetië's roem en glorie was slechts schijn. Onder het uiterlijk van eene bloeiende gezondheid was Italië in zijn binnenste aangetast door een kwaal, die geen pardon kent. Verderf! Verderf! Dat was de ware toestand. De grootheid van Genua en