is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn hoogsten bloei onder Napoleon III het stadium zijner inferioriteit is aangevangen, het zou even moeilijk zijn te bewijzen, dat Frankrijk zijn superioriteit aan het catholicisme verschuldigd is, aan het catholicisme als zui\ ere godsdienst.

* Maar het is niet recht duidelijk, hoe iemand een heel boek kan schrijven over de niet bewezen thesis van eene inferioriteit der Fransche natie, terwijl de feiten ze tegenspreken.

Dat heeft iets van een idéé fixe. Heeft ooit een volk hooger toppunt van glorie bereikt dan onder Louis XIV en Napoleon bereikt is? Waar zijn er grootere beeldhouwers, grootere dichters, grootere redenaars, grootere prozaïsten geweest? Staan de Fransche natuurkundigen, mathematici, geneeskundigen niet even hoog als de Duitsche of Engelsche? Behoort de wijsgeer Descartes niet tot de grootste geesten, die de menschheid heeft voortgebracht? Veldheeren als lurenne en Condé, waren zij niet even helderziende en doortastend als Gustaaf Adolf, Torstenson of de oude Frits? Het schouwspel der Revolutie is een der meest grootsche drama's, die de historie heeft doen spelen. Het was een worsteling van titanen en titanische machten, beschenen met den rossen gloed van vlammende verdelging.

Ik zoek en zoek, maar vind nergens de inferioriteit.

Oui, notre infériorité plonge ses racines dans un passé plus que tricentenaire. Oui, c'est en 1 échec de la Rétorme et en 1'échec de la Revolution qu ïl faut chercher les

sources de notre déchéance.

C'est parceque nous n avons pas évolué spirituelle-