is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ment et politiquement, parceque nous sommes demeurés au fond, attachés a 1'ancienne foi et a landen régime, que dans le monde moderne nous faisons pauvre figure'.

i len moet maar durven. Niets is gemakkelijker te eweren, dat het toppunt van lioogsten bloei eener natie iet toppunt van verderf, corruptie en inferioriteit is. Men plaatst zich eenvoudig op een ander standpunt dan zij welke de dingen anders aanzien; men staat de evolutie zijner eigen ideeën toe. De hoogste glans is het dichtst bij de duisternis. Doch zoo houdt men nooit op, doch draait rond in een cercle vicieux.

En wanneer de schrijver als een der oorzaken van inferioriteit het uit het catholicisme voortvloeiende cesarisme noemt, zoo vergeet hij, dat het protestantsche uitschland ook niet zoo ver van het cesarisme is verwijderd, vergeet hij, dat het typische land van het cesarisme het niet-catholieke Rusland is.

Laten wij verder voor een oogenblik aannemen i". dat Frankrijk een inferieur land is, 2U. dat de oorzaak dezer minderheid zijn catholicisme is, dan nocr maakt de auteur den indruk van den putdemper, nadat het arme dier is verdronken. Frankrijk moest de Hervorming hebben aangenomen. Maar nu het dat niet heeft gedaan, wat nu? Nu is het toch wel niet meer in den tijd, om nog Luthers leer aan te nemen, zecrt toch

iemand, dien de auteur niet bij name noemt: Les heures