is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

accordées aux nations pour se recueillir et choisir leur voie sont comptées. D. vv. z., is eenmaal de gelegenheid voorbij, dan valt er niet meer op terug te komen, en deze waarheid geldt ook voor de individuen.

Wat moet er nu gedaan worden?

II n'est qu'une mode de güerison en admettant qu'elle soit possible: le rtnouvellement total. La médication doit être proportionnée au mal. Pour anéantir en nous les o-ermes de mort il faut une régénération radicale, une totale purification intérieure, une révolution dc conscience.

Terecht schijnt de auteur zelf te twijfelen, of een herleving der natie mogelijk is. Niemand kan zeggen, wat er met dat land zal plaats grijpen. Slechts in groote lijnen en voorzichtig kan de toekomst voorspeld worden, niet de naaste, maar de verre toekomst, en men behoeft geen geïnspireerd profeet te zijn, om vooruit te zeggen wat er eenmaal moet geschieden. Duitschland zal meer en meer aangroeien in bevolking en zal dus op den duur het stationnaire, ja, in bevolking achteruitgaande Frankrijk overvleugelen en zijne zonen en dochters naar Gallië zenden; of door den aanwas van Duitsch element de Fransche natie zal verjongd worden of te gronde gaan, valt moeilijk te zeggen.

Waarschijnlijk zal Europa tegen dien tijd de Statenbond aanschouwen, waarvan reeds velen droomen en waaromtrent Leroy Beaulieu onlangs reeds eenige denkbeelden heeft ten beste gegeven.

In de laatste jaren is overal in Europa de toenadering tusschen catholieken en protestanten grooter