is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÉLËNE LAPIDOTH-SWARTH.

aast madame Desborde Valmore in Frankrijk, Annette von Droste in Duitschland durven wij Hélène Lapidoth-Swarth noemen. Deze drie dichteressen hebben daarom zoo eene hooge waarde in hunne landen, omdat zij eerlijk en zuiver

hunne sentimenten en zoo klank- en melodierijk hebben opgebiecht.

1 oen dit boekje, Stille Dalen getiteld, op mijne tafel werd gelegd, heb ik het niet genomen en in een hoek geworpen, maar genomen en gelezen, omdat ik wist, dat, wanneer deze zangeres zingt, zij zingt zooals een vogel, die zingen moet; omdat zij iets te zeggen heeft; omdat het haar dringt, veel van zichzelve te geven. Uit de diepten harer zieledalen laat zij de bronnen springen van hare borrelende sentimenten en het is geen ij del woordvertoon, als zij bundel na bundel in het licht zendt.

Niet dat deze verzameling van verzen schooner is dan eene vorige, neen, maar zij staat nagenoeg gelijk met wat zij vroeger heeft geschreven.