is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÉLÈNE LAPIDOTH-SWARTH.

NAJAARSSTEMMEN.

ndien er in Holland iemand is opgestaan, die uit innerlijken zielsdrang, uit behoefte van gemoed en hart geschreven en gezongen heeft, dan is het Hélène Lapidoth Swarth.

Luister, ik heb het mij zelve en de wereld beloofd:

Zingen wil ik, tot doodzweet ompaerelt mijn hoofd.

— Wat dan zal U de wereld wel schenken tot loon?

Rond uw slapen de glorie der lauwerenkroon ?

— Welde om lof en om lauwer de bron van mijn lied,

't Zou mij zijn, of ik mijn heilige wijding verried.

Zoo zegt zij zelve in dezen bundel en van het begin van haar eerste producten tot heden heeft zij haar wee en wel in volle akkoorden uitgestort en onze stranden hebben er jubelend van geklonken. De bloemen der lente zijn uitgebloeid en het najaar van hare ziel heeft aangevangen, 't Is nog een schoone herfst vol sappige vruchten, die tusschen nog groene en krachtige bladeren hangen. Nog zijn de zwaluwen niet vertrokken, al zijn de nachtegalen al weg.