is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tragedies van Shakespeare, wat er toch wel buitengewoons en zooveel beters in is dan in een of ander modern drama en of zij ook nog voor onzen tijd, oprecht, gesproken, zoo een hoog genot geven en ik heb geen andere reden van Shakespeare's superioriteit kunnen vinden dan dat men op elke bladzijde bij hem voelt en gewaar wordt, dat hij alleen uit lust tot scheppen zijn drama's heeft gefabriceerd. Het is alles zoo vol, zoo overvol, en de menschen houden geen slappe praatjes met elkaar, maar zij stormen op elkaar in met hun compleete persoonlijkheid en ziedaar de reden, waarom er tegenwoordig zoo weinig goede literatuur is. Daarop maakt mevrouw Swarth eene gunstige uitzondering. Zij heeft hare levende ziel met hare verlangens en hare droomen van geluk, hare bittere smarten en haar wrangste leed gezongen en uitgeroepen. Zij spreekt van vijanden, maar litteraire vijanden heeft zij zeker niet veel. Hare kunst is die, welke tot ieder voelend mensch spreekt. Zij spreekt zoowel tot de armen als tot de rijken des. geestes, al proeven dan ook slechts de subtiele kenners het fijne aroma, dat door hare woorden dringt.

Deze laatste bundel staat bij zijne voorgangers niet ten achter. De schal van hare stem is gedempter geworden tegen vroeger en niet meer zoo vast en beslist, maar misschien inniger en fluisterend hooger. Als voorbeeld van zuiver uitgedrukte stemming in roerenden eenvoud van woorden schrijf ik het volgende gedicht over: