is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reflex is van de auteurs, wier licht hij laat schijnen. Dan wil men luisteren, zooals men wel luistert b.v., al is men het dikwijls niet eens met hem, naar den kroniekschrijver van de Gids. Maar als iemand oreert, zooals de heer Borel, moet de toehoorder zijn ooren dicht gaan houden en uitroepen: schei toch uit waarde vriend. Als je iets te zeggen hebt over moderne auteurs, zeg het dan kort en laat me dan zelf denken Wie kritiek wil schrijven, leere denken in weinig woorden.

H: *

*

Om een staaltje van des auteurs manier van schrijven en denken te geven, zal ik het boek hier en daar openslaan en eenige zinnen citeeren:

„Er is alleen het Woord en Het Woord is èn kunst èn Wijsheid en Religie. Want dat Woord is God.

„Johannnes Viator bevat in zijn beste gedeelten, die tevens het allerhoogste zijn, wat er sedert 1885 gemaakt is, stukken van den bijbel der universeele Religie, die te Rome staat; deze zijn de voorloopers van den godsdienst, die eens moet komen na alle andere en van welke de grootste poëten van alle landen de apostelen zullen zijn."

„Laat ik er bijvoegen, dat de ware dichters van af de oudste tijden zoo geleefd hebben, dat bij hen kunst en leven onafscheidelijk waren. Ik bedoel Grooten als Cakyamuni, Jezus, Plato, Shelley."