is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het mooiste, maar na jaren en eeuwen wisselen de horizonten en krijgt alles van het werk der menschheid zijn plaats. Het is overigens met de litteratuur in heel Europa nu vrij slecht gesteld en de Hollandsche maakt daarbij nog een goed figuur. De minste op heden schijnt wel de Spaansche te zijn, terwijl de Portugeesche evenals de onze veel verdiensten schijnt te hebben. In Duitschland is de groote kunst nog niet verschenen, maar moet zij, naar de wetten der geschiedenis te oordeelen, op het komen zijn en er zullen waarschijnlijk geen vijfentwintig jaren meer verloopen, vóór dat daar de hoogepriesters van het woord zich zullen vertoonen.

In Frankrijk zijn zeer goede schrijvers bezig, maar Zola is opgestegen uit de glorietijden van het tweede keizerrijk. Door zijn jongelingsdroomen klonken de namen van Solferino en Magenta. Het is echter niet mogelijk, naar de geschiedenis te oordeelen, dat uit het tegenwoordig politiek terneer gedrukte I'rankrijk weer een zeer groote opstaat. Groote kunst gaat alleen met politieke grootheid gepaard: dat is altijd gezien en het is moeilijk aan te nemen, dat onze tijd daarop eene uitzondering zou maken. Wij kunnen alléén voelen, wat dicht bij ons is: de dorpsbewoner voelt en ziet den toren der dorpskerk verschrikkelijk hoog, de Amsterdammer zijn Westertoren en toch zijn de spitsen der kathedralen van Ulm en Keulen nog een heeleboel hooger. Dat is zelfs zoo, dat iemand, die deze beide torens vaak heeft aanschouwd en in de schemering