is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een avond langs de Westerkerk wandelt, den indruk kan krijgen, dat haar spits veel verder in de lucht boort dan die van die Duitsche kerken.

De bewering, dat een groot schrijver de proef der eeuwen heeft te doorstaan, is dus niet zoo heel uit de lucht gegrepen. Om tot eene vergelijking te komen is dat zeker noodig en al zijn het dan ook geen eeuwen die moeten verloopen, er wordt toch minstens de afstand van eene halve eeuw vereischt, om een artiestenfiguur duidelijk en in haar geheel te kunnen waarnemen. Voor particulier genot van het groote publiek en alléén genot is het niet noodig, ja, het verdient zelfs de voorkeur, dat de artiest nog: onder de levenden behoort. Wij voelen dan veel beter met den auteur, hij is dan een van de onzen, een broeder, en al begrijpen wij hem verkeerd, zooals dat meestal en familie en onder broeders gebeurt, wij meenen toch beter hem te doorschouwen en in dat geloof steekt de zaligheid.

Het oordeel over de meeste grootheden wisselt met de tijden. Een der merkwaardigste voorbeelden is Bilderdijk, die zeer lang voor Neerlands grootsten dichter werd gehouden, daarna onmiddellijk onder Vondel gesteld werd en nu door de dichters van '80 voor een zeer middelmatig poëet doorgaat.

Doch in die dingen kan men slechts gissen. Daarbij dringt zich dan weer de pijnigende gedachte op den voorgrond, dat de literatuur aan den vooravond staat van een langdurig vervaltijdperk en de vlag zal moeten strijken voor de schilderkunst of voor de muziek. De