is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene enkele plaats van het boek is het wat men noemt „raak. ' Dit is het alléén, wat ik voorloopig heb willen zeggen. In nadere beschouwingen hoop ik de gelegenheid te hebben hierop terug te komen. Maar ik vraag reeds nu, waarom de schrijver den fijn voelenden dichter Boeken en den wegens vele geniale volzinnen terecht gerenommeerden prozaschrijver van Looy niet eens heeft genoemd in zijn boek.