is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KUNST.

et boek van den Russischen schrijver en groothervormer heeft veel opgang gemaakt in Europa, maar weinig instemming verworven. Zelfs een groot deel van hen wier levenstaak het is, schoonheid te scheppen, kunst voort te brengen,

hadden niet veel op met den esthetischen boetprediker. Want dit is Tolstoï. Tegen de uitspattingen van het gevoel tegenover den geest, daar waar het gevoel uit het gareel van het verstand springt, heeft hij zijn stem laten hooren. Wanneer er redenen zijn om de kunst van Wagner, van Mallarmé, van Maeterlinck en anderen te laten gelden, zoo kunnen er redenen zijn om die niet te laten gelden, en die welke van deze laatste partij zijn, hebben, zoo niet het ware, dan toch het meest duurzame voor — misschien, want de begrippen van schoonheid en kunst zijn duister op zichzelve en duister in hun onderlinge verbanden.

Toen men vernam, dat de auteur van „Oorlog en Vrede" het woord ging nemen over de onderlinge