is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een met goedheid: eene gevolgtrekking van die leer is, dat schoonheid en zedelijkheid begrippen zijn, die niets met elkander gemeen hebben.

Volgens den Franschman Père André zijn er drie soorten van schoonheid: goddelijke schoonheid, natuurlijke schoonheid en kunstmatige schoonheid.

Volgens onzen Hemsterhuis is schoonheid datgene wat het meeste genoegen geeft, en dat geeft ons het meeste genoegen, wat het grootste aantal ideeën geeft in den kortst mogelijken tijd.

Volgens Kant is het doel der kunst schoonheid. Hartmann zegt, het ding op zichzelf is niet schoon maar het wordt tot schoonheid omgeschapen door den kunstenaar.

Tolstoï noemt Hartmann hier onder de mindere eminente schrijvers. Zeer zeker ten onrechte en diens gedachten over kunst schijnen mij juister te zijn dan die van den grooten geweldenaar Immanuel Kant. Om een voorbeeld te noemen: eene leelijke oude vrouw is op zichzelf leelijk, maar zij wordt schoon, door Rembrandt geschilderd.

Hieruit schijnt te volgen, dat kunst op zichzelf niet schoon is, maar alleen in betrekking tot den maker of schepper.

Kunst is verwant aan schepping, zegt Solger; volgens hem echter ligt de idee schoonheid aan alles ten grondslag.

Zoo komen we al langzaam meer en meer in het labyrinth der quaestie en hooren, om ons nog meer te