is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sag mir, was bedeutet der Mensch" — eene vraag, waarover de hoofden der menschen hebben gegrübelt — „Haupter im Turban und schwarzem Barrett und tausend andere arme schwitzende Menschenhaupter", welke geen antwoord konden vinden.

II.

Het is ons nu zoo ver klaar, dat kunst in abstracto met schoonheid en zedelijkheid niets te maken heeft. Men versta mij wel: kunst kan met schoonheid of zedelijkheid als het ware omkleed worden, maar deze twee begrippen behooren niet tot de essencie van dat, wat kunst is. Om dat te vinden, moeten wij elders zoeken. Hij die bij kunst van schepping heeft gesproken, heeft getoond dat hij niet ver van de waarheid verwijderd is. Kunst komt van kunnen, zooals iedereen weet. Dit kunnen beteekent niets anders dan kunnen maken of een weinig juister uitgedrukt, kunnen scheppen. Het is dus de reproductie door de idee. Door de zuivere idee of door de zichtbare of materieel waarneembare wereld. Ik wil hier op mijn beurt geene definitie geven, want daardoor zou ik grenzen willen stellen aan de begrippen van anderen, maar wil slechts suggestief aanduiden, in welke richting een naar mij luisterende zich moet bewegen. De menschelijke geest reproduceert op zijne beurt, wat anders door lichamelijke of inaterieele machten geschiedt. Mens ag-itat molem. De wetten

ö o

voleens welke eene roos groeit en bloeit, moeten

o O