is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een kunstwerk op te lossen, is een hinderpaal voor de aandoening, omdat zij afleidt. Zoo staat dus het interessante van een werk den artistieken indruk in den weg.

Ik wil de laatste zijn om Tolstoï hier te veroordeelen, ja, ben zeer geneigd tot zijne meening over te hellen. Want zijn opvatting van kunst dunkt mij grootsch en op breederen grondslag gevestigd dan die van Wagner. Deze verkleint de stralen van het schoonheidsbeeld door verstandelijke werking, welke hij eischt, en de zware arbeid die het mag heeten, den Siegfried te volgen, verdooft het zonnelicht van het spontane genot. Het is een feit dat immediaal vol genot den mensch soms slaat als een bliksemstraal met het duurzame effekt van grootste verjonging. Ook van Deyssel bij ons heeft niet ten onrechte het interessante uit de kunst gebannen.

Richard Wagner's invloed heeft zich over de heele wereld verbreid en hij heeft macht gekregen over de zielen der menschen. Hij schijnt de verste melodieën te hebben gehoord welke kunnen worden waargenomen. Hij heeft er een wil achter gezet, om ze te doen zingen in nieuwe associaties, zoo krachtig als vóór hem niemand had gedaan. En het lijkt vermetel en onzinnig tegen de richting van dezen man op te komen. Iedereen zal echter willen toegeven dat er ook een tijd voor hem zal komen, waarop hij zal vallen en zal neergesabeld worden door nieuwe geslachten. Hij is zeker een machtige geest geweest, maar de tegenstanders kunnen tegen