is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgelezen schare. Remy de Gourmont spreekt er over in den Mercure de France van Augustus j.1. en tracht de Italianen Victorio Pico en Roberto, die deze meening aannemen, te weerleggen. De Franschman zegt dat de Rus zoowel als beide Italianen volkomen ongelijk hebben. Hunne meeningen, zegt hij, zijn identisch, d. w. z. beide valsch. Ware kunst is door hare essencie voor het volk volkomen onbegrijpelijk. Het volk ziet alléén het onderwerp of anecdote in het gedicht of de schilderij. Voor den waren kunstenaar ligt alles in de manier waarop het onderwerp behandeld is.

Het volk blijft staan voor de gelukkige familie van Greuze, de kunstkenner voor eene kruik van Chardin. Ik geloof dat de Gourmont hier in de lucht aan het schermen is. Volgens hem zou er eene kunst in abstracto bestaan, hetgeen ik ontken. Er bestaat tenminste geene kunst in realiteit zonder manier van behandelen en deze manier heeft stellig bewust of onbewust hare uitwerking op den toehoorder of toeschouwer. Mentaliter, ja, bestaat de vorm onafscheidelijk van de zaak doch „in re" zijn zij onafscheidelijk.