is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijken. Het zijn harde waarheden. Zijn wij echter krachtig genoeg onze zwakheid te bekennen dan zijn wij op weg om sterk te worden. In elk geval is onze litteratuur supérieur aan de Servische, Rumeensche en Turksche. Dat deze laatste zoo weinig beteekent is een vreemd verschijnsel en zou als argument kunnen gebruikt worden tegen hen, die zeggen, dat groote kunst met nationale grootheid hand in hand gaat. Want Turkije was eenmaal meesteresse van Europa.

Wij missen ook het beeldend vermogen in onze litteratuur; beschrijvingen, ja, daar hebben we slag van tot vervelens toe, maar hoeveel karakters of typen hebben we geschapen. Zelfs de groote Vondel is er niet in geslaagd een enkelen mensch te creëeren.

Niet lang geleden heeft een Hollander voorgesteld ons aan te sluiten bij het groote Duitsche Vaderland. Deze heer is tot nog toe een roepende in de woestijn geweest want deze strooming van denkbeelden geniet nog weinig populariteit en instemming. En met recht. Want de tijd schijnt nog niet gekomen, al worden er in den laatsten tijd hier of daar stemmen ten gunste daarvan vernomen, dat wij aan het opofferen onzer nationaliteit behoeven te denken en als wij ons die gedachten van grootheid maar uit het hoofd zetten, dan kunnen we het nog best eenige jaartjes tevreden uithouden, tevreden met onze goede schilderschool, met onze vruchtbare landen, met onze prettige steden. De post brengt ons dagelijks de boeken en tijdschriften uit de groote naburige landen; laten we lezen en profi-