is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar toch, hoeveel diensten zij ook aan de Kerk bewijzen, de basis en de grondsteen van het catholicisme zijn de contemplatieve orden. Zij zijn de geest (het verschijnsel) van het lichaam, waarvan dikwijls het jesuïtismealsarmdienstdoet.

De Jesuïten zijn dus hoofdzakelijk mannen van actie of koel verstand. Vandaar dat zij in de kunst weinigsuperieurs geleverd hebben, met uitzondering van den Spanjaard Isla door zijn Fray Gerundio en den Duitscher Friedrich v. Spee.

Op het oogenblik is het wederom een Spaansche Jesuïët, die veel van zich doet spreken en waarin velen een groot litterator zien. Zijne romans en novellen worden in vele Europeesche talen overgezet en Jhr C. C. H. Martens heeft er onlangs één in twee deelen in hetNederlandsch vertaald.

Heel mooi komt me de vertaling niet voor, maar zij laat zich toch goed lezen. De titel is: „Aristocraten te Madrid , met het Shakespeareaansche motto: something is rotten in the state of Denmark. Dit duidt genoeg aan, dat het een boek met tendencie is. Als zuiver kunstwerk kan het niet beschouwd worden. De heer Coloma, zooveel uit zijn geschrift is op te maken, is leeraar op eene kostschool van Jesuïten in Spanje. Het gedeelte, waar over jongens gesproken wordt, is het best geslaagd. Hij spreekt daar uit eigen aanschouwing. Toch moet men hem ook bewonderen, waar hij de gesprekken, het doen en laten der Spaansche groote wereld vertelt. Dat doet hij met eene nauwkeurigheid, dat men zich dikwijls afvraagt: Hoe kan een Jesuït dat allemaal zoo weten?

Hij geeft de toestanden der groote heeren en dames,