is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zame dames door haar zullen ontvangen worden. De boel v erloopt nu bij Currita en haar salon moet plaats maken voor dien van Maria de Villasis. Zij verliest ook de gunst van het Hof en wordt ten slotte weer eene deugdzame vrouw, die haar ellendigen man goed verzorgt en oppast.

Een staaltje van de schrijfwijze van pater Coloma. Sprekende van eene soirée, zegt hij:

„Alle deuren en vensters stonden tegen elkaar open en veel meer dan eene bijeenkomst van menschen scheen het een verwarde hoop te zijn van juweelen, veeren, bloemen, opzichtige stoffen en halfnaakte vrouwen, waartusschen de mannen als zwarte vlakken donker uitkwamen, die, zweetend en half gestikt, tusschen haar door wriemelden als zwarte wormen, die door deze dichte massa van duivels en vleesch waren uitgebroed."

Zeer interessant is de beschrijving der plechtigheid van het ,.cubrirse" der grandes van Spanje in tegenwoordigheid van den koning: eene ceremonie, die op den huidigen dag nog precies op dezelfde manier verloopt, als onder Karei V. Deze heeft het aantal der edelen, die in zijne tegenwoordigheid den hoed mochten opzetten, zeer beperkt. Maar waarom steeds die hatelijkheden op den journalist? Waarom eiken keer verteld, dat hij op soirée's zijne zakken met sandwiches vult en dan, als het daar heel mooi is geweest, geene woorden voor zijne beschrijving kan vinden en slechts eenige oh! s met een ontelbaar getal uitroe-

pingsteekens zet uit louter bewondering? Zeer Spaansch.'

* *

*

20