is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steden en landschappen die hij bezocht in dichterlijke herinnering te kleeden. Doch dat dit niet zoo gemakkelijk is bewijzen meerdere bladzijden van dezen bundel. De suggestieve bizonderheid te kunnen kiezen uit de veelheid van beelden die in de herinnering bij den reiziger opdoemen is slechts weinigen gegeven. Het geheel moet een vast aaneengesloten geheel vormen in één adem neergeschreven onder de bij de herinnering weer opkomende emotie of de separate zinnen moeten zulke scherp geziene details geven, dat zij het tusschenliggende vanzelf suggereeren. Het eene noch het andere is door den heer Koster gedaan. Gelukkiger was hij hier en daar b. v. in de beschrijving van een concert, een prozastukje, en in „Vogels" een gedicht met groote allure maar niet geheel zuiver in uitvoering. Men hoore den aanhef:

Aether-dronkene vogelscharen,

Jagend met rhytmisch geklapwiek door de ruime luchten,

Rijzend en dalend gaan uw vleugelen op en neder, neer en op, Als zeilen nu door den wind gebold en dan weer inwaarts schietend

Bij 't menigvuldig heen en weer laveeren van de boot,

Statig varende roeiers der ruischende hemelzeeën,

Tuim'lende stijgende reizigers,

Luchtige schouwers der diep, diepliggende landen,

Borend met spichtige snebben den vlammenden aether,

Snijdend den woest om u dansenden wind,

Stout beklimmend de duiz'lige steilten, die voeren ten hoogen, enz. enz.

Men ziet het, onder het geforceerde aanzetten zijner stem slaat deze wel eens over. De te groote krachtsinspanning werkt steeds noodlottig. De vlucht bleek