is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier en daar te hoog en te dicht bij de zon smolten de vleugelen der verbeelding om neer te stooten op den harden grond der banaliteit. Maar magna valuisse sat est, en ik zal de laatste zijn om onnoodige steenen te gooien.

Er zijn in dit boekje enkele gelukkige regels, sommige goede bladzijden: zoo dat sonnet getiteld „Mist". Maar waarom staat achter ot vóór geene lijst of inhoudsopgave der titels? Dit zou toch bij zooveel verscheidenheid van onderwerpen, dunkt me, zeer aangebracht zijn.