is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de velden zullen worden gemaaid, wanneer de tijd daar is. Kr zullen schepen zonder paarden den Rijn opvaren en langs den Rijn zullen er wagens loopen zonder paarden Een opstand zal uitbreken en men zal denken dat de oorlog voor de deur is, maar de oorlog is niet daar.

Een opstand zal komen in Rome en de machten zullen in oneenigheid raken, dan is de groote oorlog nabij.

Wanneer een witte hoeve op de heide gebouwd en klaar zal zijn en een witte schimmel in de kar loopt dan is de oorlog daar en de hoeve zal worden gelijk gemaakt met den grond. Dan zullen veel mannen en vrouwen van de hoogte wandelen naar het lage land. Het zal hun niet helpen. Zij zullen zich opsluiten in groote steden en het zal hun niet helpen.

Men zal een heerweg van Linz naar Asbach aanleg?en maar hij zal niet klaar komen, dan is er oorlog. Dan moet al mansvolk mee en ze zullen ze halen uit hun bedden. Doch die het laatst worden opgeroepen komen te laat. Dan zal er bij Coblenz hard worden geslagen en in den vallenden nacht zullen er zooveel lichten zijn door de vuurwapens, dat men zou denken uit de verte aan een groot feest en men zal de toppen der bergen verlicht kunnen zien. Daar zullen de vrouwen veel huilen en weeklagen, want de groote vijand die uit het westen komt, zal er meê doen wat hij wil.

In dien tijd zal de ijdelheid groot zijn. Men zal de gravin van de dienstmaagd niet meer onderscheiden

21