is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen, wanneer zij naast elkander zitten in de kerk en de vereenigingen van den lust zullen menigvuldig zijn. De onkuischheid zal zoo groot zijn als in de dagen van Lot, maar de oorlog zal wasschen de vuilnis weg en er zullen reine menschen worden geboren die niet zullen leven in ontucht en hoovaardij. Er zullen meer slechte vrouwen zijn in die dagen dan slechte mannen. Wanneer men zal vernemen dat er bij Coblenz hard geslagen is, dan neme ieder vijf brooden met zich meê en vluchte in het Zevengebergte. Daarmeê zal hij zijn leven kunnen onderhouden totdat de groote vijand is afgetrokken.

Van Königswinter tot Siegburg zal de streek menschenleeg worden en slechts drie ploegen zullen in het veld blijven. Wanneer dit geschied is zal men eene koe kunnen binden met eene gouden ketting.

II.

VISIOEN

(NAAR HET BERICHT VAN EEN DUITSCHE KLOOSTERZUSTER).

Mijn hoop steeg op in des levens dageraad in den rooden glans, in de gouden, glooiende zee van het licht. Op straalde zij hoog in de ontwakende verte. Over de toppen der bergen zonk de gouden luister der wijd opene hemelen en in het duister der laagten zonken de gewaden der nacht. Over de rose, lichtschitterende toppen der bergen zonk de witte sneeuw