is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogte trok het oneindig licht uit de diepte en de engelen stegen in onhoorbare vlucht.

Daar was een plaats die ledig was. Lucifer beging drie hoofdzonden: Haat, hoogmoed en gierigheid! Deze sloegen zijn engelenkoor zoo snel in den afgrond als men kan roepen „Alleluja!"

De plaats is nog ledig en niemand is daar, maar zij glanst tot de eer van God den allerhoogste. Boven dien glans is Gods troon gewelfd met gloed. Boven den troon is niets meer dan God, God, God de onmetelijk groote God.

Daar ging nu de ziel rusten aan den voet der groote Godheid, meer kan ik niet zeggen want zij verdween, verzonk ijlde weg in het onmetelijk licht.

Toen kwam ik weer tot mijzelven en zag in de lichtende hoogte en in den lichtenden afgrond in oneindige lichtende diepte der hemelen ontzaglijk rijk, niet van goud maar van wit doorzichtig diamant.

III.

VISIOEN VAN EENE FRANSCHE KLOOSTERZUSTER.

Jezus de Verlosser richtte eens de volgende woorden tot mij:

Mijne dochter, eene stem zal er gehoord worden in de woestijn en de echo zal in de verte herhalen wat deze stem heeft gesproken.