is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij verloor zich geheel in zijne grenzelooze onmetelijkheid, in dat alles wat wij niet begrijpen kunnen, in den oceaan van het volmaakte.

Nadat ik de heilige communie had ontvangen opende zich de deur van mijn hart, ik liet mijn beschermengel binnentreden en ging nu Jezus te gemoet die aankwam omgeven door stralend licht. Ik wierp mij voor hem op den grond en bekende mij onwaardig. Toen stond ik op en zei: Heer hoe wonderbaar is Uwe schoonheid.

Toen wij aan de deur van mijn hart waren aangekomen sprak hij tot mij: Wilt gij, dat ik u een schouwspel toone zooals gij er nog geen hebt gezien? Daal daar naar beneden.

Ik daalde met Jezus naar beneden. Wij kwamen aan bij een moeras dat niet diep was, omdat het gras tot boven het water groeide. Over het water krioelden allerlei dieren in grooten getale en menigte: het schenen mij slangen, schorpioenen, hagedissen en wormen van velerlei soort. Vele waren mij geheel onbekend.

Uit het slijk en het water zag ik een geweldig groot dier opstijgen, dat wild en woest schreeuwde, terwijl de modder van zijn romp afdroop.

Alle andere dieren verhieven hun hoofd, loerden rond, kwamen uit het moeras en kropen achter het schreeuwende monster. Op een hoogte naast het moeras zag ik een zeer groote vlakte, waarop ontelbare van die dieren rondliepen. Daarheen ging het groote dier, zette zich midden onder die andere dieren en snoof door zijn neusgaten en keel zwarte rook uit.