is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARCELLUS EMANTS.

ndien er een Hollandsch schrijver moest worden aangewezen, die het best de kunst en de aspiraties der laatste 25 jaren in ons vaderland uitdrukt, zoo zou men verstandig doen den naam van Emants te noemen. Uit hem snrpptt

het best de ziel van den huidigen dag, haar folteringen en geneugten. Niet dat hij zoo hoog boven het gescharrel en gedoe van heden staat, maar zijn geest is een zuivere spiegel der huidige onrust en zwoele on tevredenheid. Toch laat deze auteur zijn gedachten in breeden zielskring bewegen en de wereld van zijn gevoel is eene groote. Daarin worstelt de mensch met zijn verveling en wanhoop en vruchteloos zoeken naar rust en vrede. Zooals geen ander heeft hij den gecompliceerden sensatie-mensch geteekend uit de beschaafde Hollandsche kringen. Waar Couperus meer uitzonderingsnaturen heeft gecreëerd en meer subtiele sentimenten heeft tentoongesteld, daar heeft Emants den meer deftigen en zwaarwegenden Hollander gekozen