is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij slechts tot op zekere hoogte, precies ook nooit ongelukkig zijn, want door hun sterken geest zijn zij daarvoor behoed. Alhoewel noch met de daad artiest, noch met de gedachte, hebben zij toch op werkelijk groote mannen invloed gehad. Zoo hechtte zelfs Goethe aan het oordeel van Merck, die in geen enkel opzicht anders van eenige artistieke gave heeft blijk gegeven. \\ el vreemd op den eersten oogopslag, maar toch niet ten onrechte. Deze soort menschen brengen toch het kunstwerk met de wereld en de maatschappij in harmonie of „Einklang zooals de Duitschers zeggen. Zij leiden de droomen des dichters wederom op de paden der werkelijkheid, wanneer die te ver zouden zijn afgeweken, of gevaar loopen de voeling met de aarde te verliezen. Want ook de dichter krijgt telkens weer nieuwe krachten in zijn aanraking met de aarde die hem moet sterken met het magnetisme der gemeenschap, waarna hij weer zijn vlucht kan nemen naar velden van eenzaamheid en droomen. Raakt hij de gemeenschap met de menschen voor goed kwijt zoo ontrieft hij zich van het noodige levenssap van denk- en voelvermogens. Zoo is dan Passtra voor den auteur Satis een precieuse vriend, die hem belangloos zijn feilen en fouten toont, iedere conversatie met den noodigen humor besprenkelt en ze wel gemosterd en wel gepeperd tot een smakelijk gerecht des geestes weet te maken.