is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

onder een strak-blauwen hemel; toen was de behoefte in zijn ziel geweld om, achterover liggend in een rieten stoel omademd door een reine, warme lucht, zich wesj te gaan mijmeren uit zijn bestaan; toen was de verlangende gedachte in zijn brein gerijpt om lang, heel lang te gaan omdwalen door het dromenland, waarin hij al zoo vaak voor weinige uren zijn ellende was ontvlucht".

De zee! De zee! Daar verlangde hij naar, naar de koelte der frissche winden, naar den ruimen horizon, naar de vrije zon, en de vrije maan, naar de sterren, naar bruisenden golfslag, naar ruimte, naar water en lucht.

Maar ook op het schip bleef hij alléén en sloot zich niet aan een ander gezelschap aan.

Te Ceylon aangekomen ging ieder aan land om een kijkje te nemen en daar gaat hij den hoogepriester van het zuidelijk Boeddhisme bezoeken om misschienvan hem lessen van wijsheid te ontvangen, die hem tot gids voor zijn onrustig leven kunnen strekken. Daar ziet hij het klooster van den Sumangala weggedoken in het groen van wuivende boomen. Hooge gestalten van peinzende monniken met dof-gele mantels en blootsvoets ziet hij uit de verte verschijnen, verdwijnen en hij waagt voort te treden en naar den hoogepriester te vragen. In het halfdonker van een streng en armoedig gemeubileerd vertrek in het bijzijn van zwijgende jongeren geeft de hooge man zijn antwoorden op de vragen van Satis.