is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een glimlach was over Sumangala's diepe trekken heengetrild bij de toespeling op de Europeesche geleerden ; maar toch was er geen waanwijze minachting in de blik".

Toch beantwoordden Sumangala's woorden niet aan Satis' verwachting. Hij had al meer hetzelfde gelezen en Sumangala zeide hem niets nieuws. Zoo zeide hij onder andere:

,,Het leven moet overwonnen worden en dat kan niet gebeuren door 't te ontwijken. Integendeel is dit alleen mogelijk door 't goed te doorleven".

Oppervlakkig lijkt dit een zeer duidelijke en glasheldere spreuk maar toch hoevelen zijn er die de draagkracht van den zin begrijpen ? Zullen er niet van de honderd die deze woorden lezen honderd zijn die er eene verschillende beteekenis aan hechten. Schijnt zij juist niet in tegenspraak met wat het Boeddhisme leert?

Zoo zijn slechts de woorden enkel teekens en alleen hij die werkelijk een gebod naleeft kan gezegd worden het voorschrift te hebben begrepen.

In ieder geval, onze vriend Satis verlaat het eiland, gaat weer aan boord en vindt daar heel prettig gezelschap terwijl uit niets blijkt dat hij zich de wijze lessen van den monnik bijzonder heeft aangetrokken. De heer Verbeek met zijn dochter zijn zeer aangename menschen en (men is niet geheel zeker of de heer Emants het wel satirisch bedoelt) de heer Verbeek noodigt Satis uit een reisgids voor Indië te schrijven.