is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ieder geval, Satis is zeer ingenomen met zijn dochter en in haar schemert hem misschien de dageraad van een nieuw leven tegemoet.

Hier eindigt het verhaal en sluit deze roman die als geheel wel niet zoo hoog staat en niet zoo vast is gemetseld als de „Nagelaten Bekentenis", maar toch voortreffelijke gedeelten bevat.

Deze laatste was een werk uit één stuk en alhoewel ook loopende over een geheel menschenleven bijna, waren de ideeën hooger en algemeener. meerzielkundig en subtieler van analyse. Het mes werd dieper gezet en er werd dieper gesneden. Ook hier in „Op Zee heeft zich Emants' talent niet verloochend. Hij is er verre van af een mooi-schrijver te zijn, een fout waarin Couperus dikwijls vervalt, maar wat de een te veel heeft, heeft de andere somtijds te min, b.v.:

„ t Duurde niet lang of Sumangala verscheen en noodigde hem uit naar buiten te komen onder de veranda, waar een dito tafel stond met dito stoelen er om heen".

Ik vermeen dat hier de eenvoud tot slordigheid vervalt door die leelijke ditos: een voor het gemoed haast onbeleefd woord, alhoewel het in Emants' austèren schrijftrant minder afsteekt dan het bij eenanderauteurzou doen.

* *

*

De in dezen bundel voorkomende teekeningen „Eilozoofje en „Tante Trees" staan op gelijke hoogte