is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen van dezen tijd. Zij kunnen niet verwerpen zonder haat en niet aannemen zonder slaafsheid. Het is mijn schuld niet, en ik zie geen heil in aangebeden, noch in opgesloten worden. Zoo leef ik in zelfbedwang en vrede tusschen de kleinen-

Maar deze bladzijden zijn de deuren van de kooi mijns bedwongen levens. Alleen door dit geschrift houd ik vrede in mijn binnenste, en beheersch ik den opstand.

Het is een zware worsteling, het vermoeit mij, — niet van 't aanzetten, maar van 't tegenhouden der gedachten. Want wat ik schrijf moet klaar zijn, en ordelijk, en beknopt. Lezers zijn thans ongeduldig, en ^ snel vermoeid, en begeerig naar prikkeling. En ook verstompt zijn ze, en hooren niet meer zoo scherp den zuiveren toon van oprechte betuiging. Toch heb ik vrede, want dit zal gelezen worden. Het zal de toppen raken, en het mensch wezen is thans nog zoo gebouwd, dat alles zich van de toppen langzaam uitspreidt en tot in allerdiepste lagen doordringt.

Zijt ge dit oneens lezer? Neemt gij zelf niets aan op hooger gezag, maar alles op uw eigen zelfstandig oordeel ?

Dan moet ik u juist hebben. Dan zijt gij op den top en alle andere menschen zijn naast of onder u gerangschikt. Alle andere menschen aanvaarden en