is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelooven op gezag, — maar gij niet. Dan heb ik dit ook speciaal en alleen voor u geschreven. Hoe gelukkig dat het eindelijk in uw handen is gekomen. Sta toe dat ik u in gedachten omhels, dierbare, kostbare, vrij oordeelende en zelfstandig gevoelende lezer. Gij zijt mij zulk een schat, zulk een vondst, dat ik u om alles ter wereld niet loslaten of verliezen wil.

Luister dan, lieve lezer, met wat geduld, en geef u wat moeite. Zonder inspanning maakt men zich geen zoete winst eigen. Gij zijt verstandig genoeg niet te willen oordeelen zonder trouwe aandacht gegeven te hebben.

Ik schrijf dit voor u, omdat ge niet wilt handelen zonder te begrijpen, omdat ge een onrustige en ontevredene zijt, een zoeker en minnaar van het onbekende, — omdat ge op uw weg eindelijk hebt omgezien naar wat u zoolang zachtjens geduwd en gedreven heeft, — omdat ge uw oogen wijder spert en vaster richt op 't verschiet waarheen alles heen te leiden schijnt.

Ik schrijf dit voor u, den onwillige en opstandige, die genoeg heeft van alle slavernij.

Ik schrijf dit voor u, die zich mondig voelt en niet langer als kind wil behandeld worden, ook niet door het noodlot.

Ik schrijf dit voor u, den trotsche en booze, ja