is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof leert dat ge u niet moet laten bedotten en waar moet vragen voor uw geld.

Namelijk goede, deugdelijke, solide waar. Wat vooze vreugdetjes, wat nietige en jammerlijke pleziertjes, wat klatergoud wil men ons niet voor het echte gouden geluk aanpraten! Deze wil u paaien met lekker eten en drinken, gene met de pret van rijk en machtig zijn, nog weer anderen met de voldoening van een goed geweten, of wel met de streeling van eer en het genoegen van plichtsbetrachting — of eindelijk met de belofte van belooning hiernamaals, accepten op de eeuwigheid, met vrijheid om u als schim bij de clerus te beklagen ingeval de bestuurder van den kosmos ze niet honoreert. Er is niets wat mij in mijnen ouderdom zoo droeviglijk vermaakt als de onnoozelheid der zich zoo slim wanende menschen, vooral dier practische, rationeele, laag-bij-de-grond sche en epicuristische lieden, die zich zoo geweldig veel moeite geven en zich met zulke vooze, vergankelijke, onechte en holle prullen laten afschepen.

En ik weet niet wat erger is, het bedrog der priesters, of dat der wijsgeeren, die langs een redekunstig laddertje op een verhevenheid klimmen en daar een groot woord op een papiertje schrijven en u dat als wettig betaalmiddel voor al uw moeiten willen opdofFelen. Met een stralend gezicht gaan de