is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent het groote geluk eener vertrouwelijkheid en innigheid met allen, man of vrouw, oud en jong. Maar dit waren maar zeer korte oplichtingen en dóórzichten, terstond onder 't alledaagsche weer begraven.

Het moet tusschen mijn tiende en twaalfde jaar geweest zijn, dat ik voor 't eerst, in de lichte oogen van een meisje ziende, dat bizondere en hoogere geluk gewaar werd, dat jongens-vriendschap mij niet kon geven. Dat was een gebeurtenis die mij zoozeer vervulde, dat ik dagen lang voor niets anders toegankelijk was en rondliep als een vvakend-droomende.

Of het kwam door 't bloed van mijn blonde, Noorsche moeder weet ik niet, maar nooit kon een zuidelijk donker-oogig en zwartharig meisje mij zoo machtig boeien en hevig interesseeren als een blond en lichtoogig. Vooral het Engelsche type, het koele, vanzich-zelf zekere, ook wat trotsche en preutsche blonde meisje, rank en toch sterk, met welig haar, dat trok mijn aandacht en belangstelling met geweldige kracht.

Heb geduld, lieve lezer, het is een fijne en moeielijke zaak, en ik moet goed overwegen en bedachtzaam spreken, willen wij wat nader tot de beteekenis dezer dingen doordringen.

Als men deze gevoelens ondergaat, als kind nog, dan denkt men dat het de persoon is, dat Alice of Bertha ons zoo hevig interesseert, en dat alleen Alice