is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu draai ik den steen van mijn .liefde-leven een halve slag om en beschouw een andere facet, als om de verborgen kristalvorm uit te vinden.

Emmy Tenders was de eerste vrouw die mij op eenmaal, zonder moeite van haar kant, ganscli en al veroverde, toen ik van knaap tot jongen man was geworden. Zij was de eerste vrouw die ik ijverig zocht, zij het ook met diepen eerbied en innige schuchterheid. Maar zooals ik reeds zeide, al wel tien jaren te voren hadden meisjes mij gezocht, den aanstaanden jongen man in mij speurende eer ik dien zelf gewaar werd. Dit had mij wel gestreeld, en ik had ook, zooals gezegd, in den blik der oogen van een enkele, hooger vreugde-belofte gevonden dan mijn jongens-vriendschappen konden geven — maar ik had mij met een eigenaardige en mijzelf onverklaarbare stugheid tegen deze toenaderingen geweerd. Zonder aan jongens-tradities te gehoorzamen, wier invloed ik door miin zwerversleven niet onderging, zag ik uit eigen gevoel iets kinderachtigs, iets onwaardigs, in meisjes en vrouwen-verkeer, en verhief mijn jongensvriendschap daartegenover als edeler en flinker.

Maar o! de fijne en doeltreffende wraak die ik daarvoor moest ondervinden. Toen later mijn tijd van zoeken kwam, en overmachtige drift mij bestookte en voortjoeg, toen bleek dat al die kleine avontuurtjes