is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

De mensc'nensoort, die mijn vader filisters noemde, heeft dit als gemeenschappelijk kenmerk dat ze voor alle wonderen en geheimen terstond een gemakkelijke verklaring weet. Past de waarheid er niet precies in, dan doet ze als die kaffer, die een paar veel te nauwe laarzen cadeau kreeg, en daar raad op wist door niet-kleinzeerig zijn teenen af te kappen, en toen heel verheugd in 't kostbare geschenk uit wandelen ging.

Ditmaal was 't mijn vader zelf die beweerde niets wonderlijks of geheimvols te zien in mijn diep-ontroerde gemoedstoestand. Het wezen van de zaak had hij mij nu wetenschappelijk, biologisch en physiologischanatomisch uitgelegd, daaraan behoefde niets te worden toegevoegd en er bleef ook niets onverklaarbaars over.

Mijn afkeer, mijn innige ontzetting en neerslachtigheid, bij deze eenvoudige kennis-vermeerdering, die mij als elk nieuw weten had behooren te verheugen en te stichten — ja ! daarvoor was in zijn verklaring geen plaats. Evenmin voor zijn eigen verlegenheid